Home ଦେଶ ବିଦେଶ ରାମଦେବଙ୍କ ପତଞ୍ଜଳି ସଂସ୍ଥାକୁ କରୋନା ଔଷଧର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମାଗିବା ସହ ଏହାର ବିଜ୍ଞାପନକୁ ବନ୍ଦ...

ରାମଦେବଙ୍କ ପତଞ୍ଜଳି ସଂସ୍ଥାକୁ କରୋନା ଔଷଧର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମାଗିବା ସହ ଏହାର ବିଜ୍ଞାପନକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର


ରାମଦେବଙ୍କ ପତଞ୍ଜଳି ସଂସ୍ଥାକୁ କରୋନା ଔଷଧର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମାଗିବା ସହ ଏହାର ବିଜ୍ଞାପନକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର | Sambad