Home ଦେଶ ବିଦେଶ ରାମ ମନ୍ଦିର ଉତ୍ସବକୁ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ରଞ୍ଜନ ଗୋଗୋଇଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରା ନ...

ରାମ ମନ୍ଦିର ଉତ୍ସବକୁ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ରଞ୍ଜନ ଗୋଗୋଇଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରା ନ ଯାଇଥିଲେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ହେବ: ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ

0

[ad_1]

ରାମ ମନ୍ଦିର ଉତ୍ସବକୁ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ରଞ୍ଜନ ଗୋଗୋଇଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରା ନ ଯାଇଥିଲେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ହେବ: ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ | Sambad