Home ଦେଶ ବିଦେଶ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ଭକ୍ତମାନେ ପଠାଉଥିବା ସୁନା ଓ ରୁପା ଇଟା କିଭଳି ବ୍ୟବହାର ହେବ...

ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ଭକ୍ତମାନେ ପଠାଉଥିବା ସୁନା ଓ ରୁପା ଇଟା କିଭଳି ବ୍ୟବହାର ହେବ ଜାଣି ପାରୁନାହିଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ୍‌

0

[ad_1]

ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ଭକ୍ତମାନେ ପଠାଉଥିବା ସୁନା ଓ ରୁପା ଇଟା କିଭଳି ବ୍ୟବହାର ହେବ ଜାଣି ପାରୁନାହିଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ୍‌ | Sambad