Home ଦେଶ ବିଦେଶ ରାମ ମନ୍ଦିର ଭୂମିପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ...

ରାମ ମନ୍ଦିର ଭୂମିପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ


ରାମ ମନ୍ଦିର ଭୂମିପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ | Sambad