Home ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍‌ଡ୍ ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କ ବଡ଼ପୁଅଙ୍କ ପ୍ରେମିକା କରୋନାଭାଇରସ୍ ପଜିଟିଭ୍

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍‌ଡ୍ ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କ ବଡ଼ପୁଅଙ୍କ ପ୍ରେମିକା କରୋନାଭାଇରସ୍ ପଜିଟିଭ୍


ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍‌ଡ୍ ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କ ବଡ଼ପୁଅଙ୍କ ପ୍ରେମିକା କରୋନାଭାଇରସ୍ ପଜିଟିଭ୍ | Sambad