Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଲଦାଖରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରହଣି ଲାଗି ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି; ପୂର୍ବର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ...

ଲଦାଖରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରହଣି ଲାଗି ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି; ପୂର୍ବର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗିବେ


ଲଦାଖରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରହଣି ଲାଗି ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି; ପୂର୍ବର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗିବେ | Sambad