Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଲଦାଖରେ ମୁତୟନ ହେବା ପାଇଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତ୍ରୀ ଉଡ଼ାଣ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି...

ଲଦାଖରେ ମୁତୟନ ହେବା ପାଇଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତ୍ରୀ ଉଡ଼ାଣ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ରାଫେଲ୍

0

[ad_1]

ଲଦାଖରେ ମୁତୟନ ହେବା ପାଇଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତ୍ରୀ ଉଡ଼ାଣ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ରାଫେଲ୍ | Sambad