Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଶତ୍ରୁକୁ କଡା ଜବାବ: ଚୀନ କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ୫,୦୦୦କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର

ଶତ୍ରୁକୁ କଡା ଜବାବ: ଚୀନ କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ୫,୦୦୦କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର


ଶତ୍ରୁକୁ କଡା ଜବାବ: ଚୀନ କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ୫,୦୦୦କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର | Sambad