Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଶାହା ମଡେଲ ବନାମ କେଜ୍ରିୱାଲ ମଡେଲ: କୋଭିଡ-୧୯ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିବା ଆଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର...

ଶାହା ମଡେଲ ବନାମ କେଜ୍ରିୱାଲ ମଡେଲ: କୋଭିଡ-୧୯ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିବା ଆଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଣିଷ ସିସୋଦିଆ


ଶାହା ମଡେଲ ବନାମ କେଜ୍ରିୱାଲ ମଡେଲ: କୋଭିଡ-୧୯ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିବା ଆଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଣିଷ ସିସୋଦିଆ | Sambad