Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଶୀତଦିନେ ଲଦାଖରେ ରହିବ ଭାରତୀୟ ସେନା ; ବରଫ ତମ୍ବୁ, ଶୀତବସ୍ତ୍ର ଖରିଦ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଶୀତଦିନେ ଲଦାଖରେ ରହିବ ଭାରତୀୟ ସେନା ; ବରଫ ତମ୍ବୁ, ଶୀତବସ୍ତ୍ର ଖରିଦ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି


ଶୀତଦିନେ ଲଦାଖରେ ରହିବ ଭାରତୀୟ ସେନା ; ବରଫ ତମ୍ବୁ, ଶୀତବସ୍ତ୍ର ଖରିଦ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି | Sambad