Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଶୋପିଆଁ ଗାଁରୁ ମିଳିଲା ଅପହୃତ ଟେରିଟରିଆଲ୍ ଆର୍ମି ଯବାନ୍ ଶାକିର୍‌ ମଞ୍ଜୁର୍‌ଙ୍କ ପୋଷାକ

ଶୋପିଆଁ ଗାଁରୁ ମିଳିଲା ଅପହୃତ ଟେରିଟରିଆଲ୍ ଆର୍ମି ଯବାନ୍ ଶାକିର୍‌ ମଞ୍ଜୁର୍‌ଙ୍କ ପୋଷାକ

0

[ad_1]

ଶୋପିଆଁ ଗାଁରୁ ମିଳିଲା ଅପହୃତ ଟେରିଟରିଆଲ୍ ଆର୍ମି ଯବାନ୍ ଶାକିର୍‌ ମଞ୍ଜୁର୍‌ଙ୍କ ପୋଷାକ | Sambad