Home ଦେଶ ବିଦେଶ ସଂକଟ କାଳରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା : ସବୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସର୍ବନିମ୍ନ ପାରିଶ୍ରମିକ, ୮ ଘଣ୍ଟାରୁ...

ସଂକଟ କାଳରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା : ସବୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସର୍ବନିମ୍ନ ପାରିଶ୍ରମିକ, ୮ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ କାମ ମନା


ସଂକଟ କାଳରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା : ସବୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସର୍ବନିମ୍ନ ପାରିଶ୍ରମିକ, ୮ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ କାମ ମନା | Sambad