Home ଦେଶ ବିଦେଶ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ କମିଲା ଅତିଥିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ୨୦୮ ନୁହେଁ ଭୂମି ପୂଜାରେ ଯୋଗ ଦେବେ...

ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ କମିଲା ଅତିଥିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ୨୦୮ ନୁହେଁ ଭୂମି ପୂଜାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ୧୭୦-୧୮୦ଜଣ ଅତିଥି

0

[ad_1]

ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ କମିଲା ଅତିଥିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ୨୦୮ ନୁହେଁ ଭୂମି ପୂଜାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ୧୭୦-୧୮୦ଜଣ ଅତିଥି | Sambad