Home ଦେଶ ବିଦେଶ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିଚାଲିଛି...

ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିଚାଲିଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା


ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିଚାଲିଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା | Sambad