Home ଦେଶ ବିଦେଶ ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶର କୋଭିଡ୍-୧୯ ସୁସ୍ଥତା ହାର ୬୪%ରୁ ଅଧିକ, ୧୬ ରାଜ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥତା ହାର ଜାତୀୟ...

ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶର କୋଭିଡ୍-୧୯ ସୁସ୍ଥତା ହାର ୬୪%ରୁ ଅଧିକ, ୧୬ ରାଜ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥତା ହାର ଜାତୀୟ ସୁସ୍ଥତା ହାର ଠାରୁ ଅଧିକ

0

[ad_1]

ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶର କୋଭିଡ୍-୧୯ ସୁସ୍ଥତା ହାର ୬୪%ରୁ ଅଧିକ, ୧୬ ରାଜ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥତା ହାର ଜାତୀୟ ସୁସ୍ଥତା ହାର ଠାରୁ ଅଧିକ | Sambad