Home ଦେଶ ବିଦେଶ ସର୍ଜରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାହାରିଲା ବିଷାକ୍ତ ସାପ, ତା’ ପରେ ଘଟିଲା...

ସର୍ଜରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାହାରିଲା ବିଷାକ୍ତ ସାପ, ତା’ ପରେ ଘଟିଲା ଏଭଳି ଘଟଣା


ସର୍ଜରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାହାରିଲା ବିଷାକ୍ତ ସାପ, ତା’ ପରେ ଘଟିଲା ଏଭଳି ଘଟଣା | Sambad