Home ଦେଶ ବିଦେଶ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବାସୀ ଓ ଗରିବ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଶସ୍ତା ଭଡ଼ାଘର: ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ...

ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବାସୀ ଓ ଗରିବ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଶସ୍ତା ଭଡ଼ାଘର: ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଲା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ


ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବାସୀ ଓ ଗରିବ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଶସ୍ତା ଭଡ଼ାଘର: ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଲା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ | Sambad