Home ଦେଶ ବିଦେଶ ସୀମାରେ ମୁତୟନ ହେବ ଆମେରିକା ନିର୍ମିତ ହାଓ୍ଵିଜର ତୋପ, ୫୦ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିପାରିବ

ସୀମାରେ ମୁତୟନ ହେବ ଆମେରିକା ନିର୍ମିତ ହାଓ୍ଵିଜର ତୋପ, ୫୦ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିପାରିବ


ସୀମାରେ ମୁତୟନ ହେବ ଆମେରିକା ନିର୍ମିତ ହାଓ୍ଵିଜର ତୋପ, ୫୦ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିପାରିବ | Sambad