Home ଦେଶ ବିଦେଶ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ନକରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ ରିୟା,...

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ନକରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ ରିୟା, ଖାରଜ କଲା ଇଡି

0

[ad_1]

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ନକରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ ରିୟା, ଖାରଜ କଲା ଇଡି | Sambad