Home ଦେଶ ବିଦେଶ ସୁପ୍ରିମ୍‌ କୋର୍ଟର ୧୬ ବିଚାରପତି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବିବୃତି ଉପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣଙ୍କ ଅନୁତାପକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ...

ସୁପ୍ରିମ୍‌ କୋର୍ଟର ୧୬ ବିଚାରପତି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବିବୃତି ଉପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣଙ୍କ ଅନୁତାପକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ସୁପ୍ରିମ୍‌ କୋର୍ଟ


ସୁପ୍ରିମ୍‌ କୋର୍ଟର ୧୬ ବିଚାରପତି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବିବୃତି ଉପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣଙ୍କ ଅନୁତାପକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ସୁପ୍ରିମ୍‌ କୋର୍ଟ | Sambad