Home ଦେଶ ବିଦେଶ ସୁପ୍ରିମ୍‌ କୋର୍ଟର ୧୬ ବିଚାରପତି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବିବୃତି ଉପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣଙ୍କ ଅନୁତାପକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ...

ସୁପ୍ରିମ୍‌ କୋର୍ଟର ୧୬ ବିଚାରପତି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବିବୃତି ଉପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣଙ୍କ ଅନୁତାପକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ସୁପ୍ରିମ୍‌ କୋର୍ଟ

0

[ad_1]

ସୁପ୍ରିମ୍‌ କୋର୍ଟର ୧୬ ବିଚାରପତି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବିବୃତି ଉପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣଙ୍କ ଅନୁତାପକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ସୁପ୍ରିମ୍‌ କୋର୍ଟ | Sambad