Home ଦେଶ ବିଦେଶ ସୁଫଳ ମିଳିଲେ କୋଭିଡ୍-୧୯ ଟିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ୍ ସହ କାମ କରିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଆଗ୍ରହୀ

ସୁଫଳ ମିଳିଲେ କୋଭିଡ୍-୧୯ ଟିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ୍ ସହ କାମ କରିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଆଗ୍ରହୀ


ସୁଫଳ ମିଳିଲେ କୋଭିଡ୍-୧୯ ଟିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ୍ ସହ କାମ କରିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଆଗ୍ରହୀ | Sambad