Home ଦେଶ ବିଦେଶ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ମାନସିକ ରୋଗ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ରିୟା, ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ...

ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ମାନସିକ ରୋଗ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ରିୟା, ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ

0

[ad_1]

ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ମାନସିକ ରୋଗ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ରିୟା, ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ | Sambad