Home ଦେଶ ବିଦେଶ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ମାନସିକ ରୋଗ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ରିୟା, ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ...

ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ମାନସିକ ରୋଗ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ରିୟା, ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ


ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ମାନସିକ ରୋଗ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ରିୟା, ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ | Sambad