Home ଦେଶ ବିଦେଶ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ମ୍ୟାନେଜର ଦିଶାଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା, ଶରୀରରେ ଲାଗିଥିଲା...

ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ମ୍ୟାନେଜର ଦିଶାଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା, ଶରୀରରେ ଲାଗିଥିଲା ଅନେକ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଆଘାତ

0

[ad_1]

ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ମ୍ୟାନେଜର ଦିଶାଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା, ଶରୀରରେ ଲାଗିଥିଲା ଅନେକ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଆଘାତ | Sambad