Home ଦେଶ ବିଦେଶ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ମ୍ୟାନେଜର ଦିଶାଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା, ଶରୀରରେ ଲାଗିଥିଲା...

ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ମ୍ୟାନେଜର ଦିଶାଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା, ଶରୀରରେ ଲାଗିଥିଲା ଅନେକ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଆଘାତ


ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ମ୍ୟାନେଜର ଦିଶାଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା, ଶରୀରରେ ଲାଗିଥିଲା ଅନେକ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଆଘାତ | Sambad