Home ଦେଶ ବିଦେଶ ସୁଶାନ୍ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଦେଇଥିଲା ଖବର? କ’ଣ ପାଇଁ ଅନ୍ତିମସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗ...

ସୁଶାନ୍ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଦେଇଥିଲା ଖବର? କ’ଣ ପାଇଁ ଅନ୍ତିମସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ ଅଙ୍କିତା?ଜାଣନ୍ତୁ


ସୁଶାନ୍ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଦେଇଥିଲା ଖବର? କ’ଣ ପାଇଁ ଅନ୍ତିମସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ ଅଙ୍କିତା?ଜାଣନ୍ତୁ | Sambad