Home ଦେଶ ବିଦେଶ ସୁଶାନ୍ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଦେଇଥିଲା ଖବର? କ’ଣ ପାଇଁ ଅନ୍ତିମସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗ...

ସୁଶାନ୍ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଦେଇଥିଲା ଖବର? କ’ଣ ପାଇଁ ଅନ୍ତିମସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ ଅଙ୍କିତା?ଜାଣନ୍ତୁ

0

[ad_1]

ସୁଶାନ୍ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଦେଇଥିଲା ଖବର? କ’ଣ ପାଇଁ ଅନ୍ତିମସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ ଅଙ୍କିତା?ଜାଣନ୍ତୁ | Sambad