Home ଦେଶ ବିଦେଶ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ତାହା ଯଦି ପ୍ରମାଣ କରି...

ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ତାହା ଯଦି ପ୍ରମାଣ କରି ନ ପାରିବି ତେବେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ଫେରାଇଦେବି: କଙ୍ଗନା ରାନାୱତ୍


ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ତାହା ଯଦି ପ୍ରମାଣ କରି ନ ପାରିବି ତେବେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ଫେରାଇଦେବି: କଙ୍ଗନା ରାନାୱତ୍ | Sambad