Home ଦେଶ ବିଦେଶ ସେନାରେ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ ମହିଳା ଅଫିସର୍‌ଙ୍କୁ ପର୍‌ମାନେଣ୍ଟ୍‌ କମିସନ୍ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ମାସେ...

ସେନାରେ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ ମହିଳା ଅଫିସର୍‌ଙ୍କୁ ପର୍‌ମାନେଣ୍ଟ୍‌ କମିସନ୍ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ମାସେ ସମୟ ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ


ସେନାରେ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ ମହିଳା ଅଫିସର୍‌ଙ୍କୁ ପର୍‌ମାନେଣ୍ଟ୍‌ କମିସନ୍ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ମାସେ ସମୟ ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ | Sambad