Home ଦେଶ ବିଦେଶ ସ୍କୁଟିରେ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଅଶ୍ୱସ୍ତଗଛର ଡାଳ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ...

ସ୍କୁଟିରେ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଅଶ୍ୱସ୍ତଗଛର ଡାଳ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପତ୍ନୀ ମୃତ୍ୟୁ ସହ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ


ସ୍କୁଟିରେ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଅଶ୍ୱସ୍ତଗଛର ଡାଳ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପତ୍ନୀ ମୃତ୍ୟୁ ସହ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ | Sambad