Home ଦେଶ ବିଦେଶ ୟୁଏନ୍‌ଏସ୍‌ସିରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ନ୍ୟୁୟର୍କରେ କୂଟନୈତିକ ଶକ୍ତି ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି

ୟୁଏନ୍‌ଏସ୍‌ସିରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ନ୍ୟୁୟର୍କରେ କୂଟନୈତିକ ଶକ୍ତି ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି


ୟୁଏନ୍‌ଏସ୍‌ସିରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ନ୍ୟୁୟର୍କରେ କୂଟନୈତିକ ଶକ୍ତି ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି | Sambad