Home ଦେଶ ବିଦେଶ ୟୁଏନ୍‌ଏସ୍‌ସିରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ନ୍ୟୁୟର୍କରେ କୂଟନୈତିକ ଶକ୍ତି ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି

ୟୁଏନ୍‌ଏସ୍‌ସିରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ନ୍ୟୁୟର୍କରେ କୂଟନୈତିକ ଶକ୍ତି ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି

0

[ad_1]

ୟୁଏନ୍‌ଏସ୍‌ସିରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ନ୍ୟୁୟର୍କରେ କୂଟନୈତିକ ଶକ୍ତି ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି | Sambad