Home ଦେଶ ବିଦେଶ ୧୦ମହଲା ଉପରୁ ତଳକୁ ଡ଼େଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଅବସାଦଗସ୍ତ ଥିବା ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତର, ଗୁରୁତର...

୧୦ମହଲା ଉପରୁ ତଳକୁ ଡ଼େଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଅବସାଦଗସ୍ତ ଥିବା ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତର, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡ଼ାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି


୧୦ମହଲା ଉପରୁ ତଳକୁ ଡ଼େଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଅବସାଦଗସ୍ତ ଥିବା ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତର, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡ଼ାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି | Sambad