Home ଦେଶ ବିଦେଶ ୧୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବତୀଘରଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବତୀଘର ସାମିଲ ତ !

୧୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବତୀଘରଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବତୀଘର ସାମିଲ ତ !


୧୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବତୀଘରଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବତୀଘର ସାମିଲ ତ ! | Sambad