Home ଦେଶ ବିଦେଶ ୩୦ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଜରୁରିକାଳୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବାୟୋକନ୍‌କୁ ମଞ୍ଜୁର...

୩୦ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଜରୁରିକାଳୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବାୟୋକନ୍‌କୁ ମଞ୍ଜୁର ଦେଲା ଡିଜିସିଆଇ


୩୦ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଜରୁରିକାଳୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବାୟୋକନ୍‌କୁ ମଞ୍ଜୁର ଦେଲା ଡିଜିସିଆଇ | Sambad