Home ଦେଶ ବିଦେଶ ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ୍ ହ୍ୟାକର୍‌ମାନେ ଭାରତୀୟ ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍‌ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍‌ ସେକ୍ଟର୍‌ ଉପରେ ୪୦...

୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ୍ ହ୍ୟାକର୍‌ମାନେ ଭାରତୀୟ ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍‌ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍‌ ସେକ୍ଟର୍‌ ଉପରେ ୪୦ ହଜାର ସାଇବର୍ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି


୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ୍ ହ୍ୟାକର୍‌ମାନେ ଭାରତୀୟ ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍‌ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍‌ ସେକ୍ଟର୍‌ ଉପରେ ୪୦ ହଜାର ସାଇବର୍ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି | Sambad