Home ଦେଶ ବିଦେଶ ୭୮ ପ୍ରାଣହାନୀ ଓ ପ୍ରାୟ ୪୦୦୦ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବିରୁଟ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଭୟାବହ ଆକ୍ରମଣ ସଦୃଶ...

୭୮ ପ୍ରାଣହାନୀ ଓ ପ୍ରାୟ ୪୦୦୦ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବିରୁଟ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଭୟାବହ ଆକ୍ରମଣ ସଦୃଶ ବୋଲି ଆମେରିକା ଜେନେରାଲ୍‌ମାନେ ମନେକରନ୍ତି: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍


୭୮ ପ୍ରାଣହାନୀ ଓ ପ୍ରାୟ ୪୦୦୦ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବିରୁଟ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଭୟାବହ ଆକ୍ରମଣ ସଦୃଶ ବୋଲି ଆମେରିକା ଜେନେରାଲ୍‌ମାନେ ମନେକରନ୍ତି: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ | Sambad