Home ଦେଶ ବିଦେଶ ୯ମରୁ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର-ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସିଲାବସରେ ୩୦% ହ୍ରାସ କରିବ ସିବିଏସଇ: ମ‌ାନବ ସମ୍ବଳ...

୯ମରୁ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର-ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସିଲାବସରେ ୩୦% ହ୍ରାସ କରିବ ସିବିଏସଇ: ମ‌ାନବ ସମ୍ବଳ ମନ୍ତ୍ରୀ


୯ମରୁ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର-ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସିଲାବସରେ ୩୦% ହ୍ରାସ କରିବ ସିବିଏସଇ: ମ‌ାନବ ସମ୍ବଳ ମନ୍ତ୍ରୀ | Sambad